Witamy na naszej stronie

Adwokat Jarosław Dąbrowski, wpisany również na listę radców prawnych, posiada doświadczenie w obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W codziennej praktyce współpracuje z innymi prawnikami, adwoktami i radcami prawnymi.

Niezmiernie ważne jest dla nas zadowolenie naszych klientów, dlatego najlepszą nagrodą za czas poświęcony pracy są dla nas opinie klientów mówiących, że byli reprezentowani przez dobrego adwokata lub radcę prawnego.

Specjalizacja

Kancelaria adwokacka świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych.

Kancelaria specjalizuje się  w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności obejmujących sprawy o rozwód i separację, ustalenie nieistnienia małżeństwa czy unieważnienie małżeństwa.

Wśród spraw małżeńskich zajmujemy się:

Rozwodami obejmującymi:

 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód z podziałem majątku lub mieszkania, rozwód z wnioskiem o eksmisję
 • rozwód z ustaleniem alimentów dla dzieci lub alimentów dla małżonka,
 • rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, ustaleniem kontaktów z dziećmi.

W przypadku separacji zakres spraw kształtuje się w sposób analogiczny.

Sprawami związanymi z unieważnieniem małżeństwa, ustaleniem istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

Alimentami obejmującym m.in.i:

 • dochodzenie alimentów dla dziecka lub małżonka, podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • egzekucję komorniczą alimentów (dotyczy wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji),
 • inne sprawy związane z alimentami,

Sprawami majątkowymi obejmującymi:

 • podział majątku wspólnego,
 • pomoc w sporządzeniu umowy majątkowej i zniesienie wspólności majątkowej,
 • ustalenie udziałów w majątku wspólnym,
 • zobowiązanie do zwrotu nakładów i wydatków na majątek odrębny małżonka,
 • zezwolenie na dokonanie przez małżonka czynności przekraczającej zakres zwykłago zarządu,
 • wyłączenie odpowiedzialności jednego małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków.

Sprawami dotyczącymi ubezwłasnowolnienia.

Sprawami dotyczącymi zawarcia małżeństwa, takimi jak:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez osobę nie posiadają minimalnego wieku uprawniającego do zawarcia związku małżeńskiego,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 •  na zawarcie małżeństwa przez osobę z niedorozwojem umysłowym lub chorą psychicznie,
 • innymi podobnymi sprawami.

Nasza kancelaria prawna zajmuje się również innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • sprawy dotyczące opieki i kurateli,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,