Witamy na naszej stronie

Adwokat Jarosław Dąbrowski, wpisany również na listę radców prawnych, posiada doświadczenie w obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W codziennej praktyce współpracuje z innymi prawnikami, adwoktami i radcami prawnymi.

Niezmiernie ważne jest dla nas zadowolenie naszych klientów, dlatego najlepszą nagrodą za czas poświęcony pracy są dla nas opinie klientów mówiących, że byli reprezentowani przez dobrego adwokata lub radcę prawnego.

Cenniki i koszty

Ceny świadczonych przez naszą kancelarię  innych usług ustalamy indywidualnie w trakcie spotkania z klientem, gdyż każda sprawa jest inna i wymaga innego nakładu pracy.

Co do zasady wynagrodzenie pobierane jest z góry, przy czym możliwe jest rozłożenie płatności na raty.

Na wysokość wynagrodzenia wpływ mają czynniki takie jak; stopień skomplikowania sprawy, szacowany czas trwania procesu (w przypadku sporów sądowych), konieczność dokonywania czynności poza siedzibą kancelarii, ilość dokumentacji do przeanalizowania.

Preferujemy ryczałtowy sposób rozliczeń, niekiedy w połączeniu z wynagrodzeniem uzależnionym od wyniku sprawy.  Nie uznajemy wynagrodzenia uzależnionego wyłącznie od wyniku sprawy.

W zasadzie nie stosujemy stawek godzinowych. Ta metoda rozliczeń może być przyjęta np. w przypadku konieczności dokonywania czynności poza siedzibą kancelarii.

Ryczałtowy sposób rozliczeń gwarantuje Państwu pewność co do całkowitych kosztów obsługi prawnej oraz umożliwia zaplanowanie budżetu przeznaczonego na prowadzenie danej sprawy.

Opłata od pozwu o rozwód/separację – 600 zł.

Opłata od pozwu o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa – 200 zł.

Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – 200 zł.

Podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej – 1000 zł. W przypadku wniosku zawierającego zgodny plan podziału majątku opłata wynosi 300 zł.

Koszty sporządzenia opinii przez biegłego (jeżeli zachodzi taka konieczność) od kilkuset do kilku tysięcy zł.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego – 17 zł.