Witamy na naszej stronie

Adwokat Jarosław Dąbrowski, wpisany również na listę radców prawnych, posiada doświadczenie w obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W codziennej praktyce współpracuje z innymi prawnikami, adwoktami i radcami prawnymi.

Niezmiernie ważne jest dla nas zadowolenie naszych klientów, dlatego najlepszą nagrodą za czas poświęcony pracy są dla nas opinie klientów mówiących, że byli reprezentowani przez dobrego adwokata lub radcę prawnego.

Jak napisać pozew o rozwód

Pozew o rozwód jest pismem procesowym i jako taki powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew powinien więc zawierać: oznaczenie sądu do którego jest skierowany, imiona i nazwiska stron (małżonków) oraz ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, a więc wskazanie, że jest to pozew o rozwód, osnowę wniosku […]

Więcej

Treść i zakres wyroku orzekającego rozwód

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o następujących kwestiach: Wina – sąd z urzędu orzeka, który z rozwiedzionych małżonków ponosi winę za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak na zgodny wniosek małżonków sąd obligatoryjnie zaniecha orzekania o winie. Władza rodzicielska – jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd z urzędu orzeka o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i sprawowaniu […]

Więcej

Czy można dokonać podziału majątku dorobkowego w trakcie trwania małżeństwa?

Ustawodawca w art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanowił generalną zasadę mówiącą, iż w trakcie trwania wspólności ustawowej  nie można żądać podziału majątku wspólnego. Oznacza to, że dopóki małżonków łączy ustrój wspólności majątkowej nie mogą skutecznie domagać podziału zgromadzonego majątku. Bynajmniej nie oznacza to, że muszą oczekiwać z podziałem majątku do chwili orzeczenia przez sąd […]

Więcej